มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองบัว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองบัว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเทียนพรรษา
ณ วัดหนองบัว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โดยมีผู้อำนวยการ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช แม่สอด ร่วมกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองบัว ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องในวันอาสาฬบูชาและประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563