ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

 

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำโดย ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จ.ตาก โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่
1.) เวลา 07.00 น. พิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด พระสงฆ์ 89 รูป
2.) เวลา 08.15 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด
3.) เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด
เมื่อเสร็จจากพิธีสงฆ์และตักบาตร นายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ประธานในพิธีเดินเข้าสู่พิธีและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้ร่วมพิธี ได้ถอดหมวกและนั่งคุกเขาถวายบังคม จากนั้นเป็นการวางพวงมาลา ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อเวลา 09.30 น. เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า และต่อมาในเวลา 18.30 น. ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ได้เข้าร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว