มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารเรียน ตามมาตรการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารเรียน ตามมาตรการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารเรียน
ตามมาตรการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

 

 

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ทำการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารเรียน ตามมาตรการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 นำโดย สท.เอก มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์ และสมาคมกู้ภัยพระธาตุผาแดง ทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ทุกชั้นทุกห้อง เพื่อเป็นการกำจัดเชื้อโรคและป้องกันเชื้อโรค Covid-19