มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกันปรึกษาหารือประสานงานแบบเครือข่ายร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่สอด เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกันปรึกษาหารือประสานงานแบบเครือข่ายร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่สอด เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ร่วมกันปรึกษาหารือประสานงานแบบเครือข่ายร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่สอด
เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นำโดย ว่าร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี และผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู หัวหน้าหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับ นางฐานิต หลำคำ พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอด สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกันปรึกษาหารือประสานงานแบบเครือข่ายร่วมมือกันพัฒนาแก้ไขปัญหาและสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้มีคุณภาพมาตรฐาน