ขอเชิญบัณฑิตพร้อมครอบครัวและศิษย์ปัจจุบันร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

ขอเชิญบัณฑิตพร้อมครอบครัวและศิษย์ปัจจุบันร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการสำรวจความประสงค์ของบัณฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยจนถึงขณะนี้มีบัณฑิตตอบแบบสำรวจแล้วจำนวน 75 คน ในจำนวนนี้ มีบัณฑิตประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 50 คน รวมทั้งผู้ปกครองและครอบครัวที่จะร่วมในกิจกรรมครั้งอีกกว่า 100 คน

ความดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บัณฑิตและศิษย์เก่าทุกท่านต่างก็ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จึงได้กำหนดวันจัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อันมีกำหนดการสำคัญดังนี้

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

เวลากิจกรรมหมายเหตุ
08.00 น. – 08.30 น.บัณฑิตลงทะเบียนระหว่างนี้บัณฑิตและผู้ติดตามสามารถถ่ายภาพบริเวณซุ้มแสดงความยินดีที่ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
08.31 น. – 09.30 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูปบัณฑิต ผู้ติดตาม ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
09.31 น.กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี
09.45 น.มอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตดีเด่น ทั้งระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ
10.00 น.แนะนำสถานที่ฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
10.15 น.ถ่ายภาพรวมบัณฑิต ผู้ปกครอง/ครอบครัว และคณาจารย์ถ่ายภาพร่วมกันทั้งหมด
10.30 น. ถ่ายภาพตามโปรแกรมวิชาบัณฑิต ผู้ปกครอง/ครอบครัว และคณาจารย์ถ่ายภาพร่วมกันตามโปรแกรมวิชา
กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

  • บัณฑิตแต่งกายด้วยชุดครุยที่ใช้ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัย
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ โทรศัพท์ 081-4425487 หรือ นายวีระ วนาเจริญเขต โทรศัพท์ 085-6067049
  • บัณฑิตที่ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ ยังสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่นี่ (คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ)
  • กิจกรรมที่จะจัดขึ้นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 6-8 ธ.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการจัดงานแสดงความยินดีเมื่อปีพ.ศ. 2560

นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ

ผู้เขียนข่าว