มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
ณ หมู่ที่ 7 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่สำรวจชุมชน เพื่อพบปะกลุ่มประชาชนที่ต้องการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ และแนวทางการพัฒนาสินค้าชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งนำทีมโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี และ ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู หัวหน้าหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมประสานกับทางชุมชนและร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ปัญหา และความต้องการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสินค้าและยกระดับสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมนี้ทางมหาวิทยาลัยได้นำนักศึกษาที่ศึกษารายวิจัยทางการบัญชีลงพื้นที่ เพื่อสำรวจปัญหาและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อีกทั้งเป็นการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อช่วยเหลือชุมชน และพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนควบคู่กันไปให้เกิดคุณภาพทั้งสองด้าน