มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ

 

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่นนและผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของชุมชน ในพื้นที่หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ม. 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ โดยมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนมาปรับใช้ในการทำฐานข้อมูลให้แก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป