มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ในรูปแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ในรูปแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ในรูปแบบออนไลน์

 

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม ทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดหนองบัวบูรพา ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มากว่า 100 คน เป็นการปรับการเข้าร่วมกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ Covid-19 ที่กำลังระบาดในพื้นที่ปัจจุบัน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในสถานที่จริงเพียงแค่ 6 คนเท่านั้น และพระสงฆ์ทำพิธีจำนวน 10 รูป โดยวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล พร้อมกับสวมหม้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา และใช้ระยะเวลากิจกรรมประมาณ 20 นาที

ภายในกิจกรรม เมื่อเริ่มพิธี ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น นายวีระ วนาเจริญเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำกราบพระ และเริ่มพิธีสงฆ์ จากนั้นเป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรม

 

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว