ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นตัวแทนนักศึกษานำสวดบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกับนำกล่าวคำไหว้ครู และเชิญตัวแทนนักศึกษา นำกรวยดอกไม้ขึ้นบนเวที มอบให้กับคณาจารย์ จากนั้นนายกองค์การบริหารนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณ และประธานในพิธีทำการเจิมหนังสือ เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมผู้นำนักศึกษา นักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาฯ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมอบทุนรางวัลศิษย์ดี ศรีราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประจำปีการศึกษา 2565 และสุดท้าย ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ในครั้งนี้

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว