มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองบัวบูรพา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองบัวบูรพา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองบัวบูรพา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด

 

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายงานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และสภาวัฒนธรรม อำเภอแม่สอด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาขึ้น โดยมีนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วม พร้อมกับอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ซึ่งตั้งขบวนแห่ ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อไปถวายยังวัดหนองบัวบูรพา ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ทั้งนี้เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม ของประเทศไทยให้สืบเนื่องต่อไป

QR CODE

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
ผู้เขียนข่าว