โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้อง เทคโนคอม” (ในรูปแบบกีฬา มหาสนุก) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้อง เทคโนคอม” (ในรูปแบบกีฬา มหาสนุก) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้อง เทคโนคอม” (ในรูปแบบกีฬา มหาสนุก) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชั้นปีที่ ๑-๔  ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยการแบ่งเป็น 2 สี ได้แก่ สีดำ และสีแสด จุดประสงค์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ที่ดี ต่อพี่และน้อง อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช
ผู้เขียนข่าว