โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม Goodbye senior party ณ หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม Goodbye senior party ณ หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม Goodbye senior party ในวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีวัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงส่งอำลารุ่นพี่ รหัส 62 และยังเป็นการเลี้ยงต้อนรับภาค กศ.บป. ทั้งนี้เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มเราชาวบัญชี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นประธานในพิธีเปิด

ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้เขียนข่าว