นำผู้ประกอบการจดทะเบียนสิทธิบัตร

นำผู้ประกอบการจดทะเบียนสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผศ.ดร วนัสนันท์ ศิริรัตนะ และ อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข อาจารย์ประจำโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พร้อมด้วย คุณอัณธาดา โชคธนานันท์กิตติ ประธานกลุ่มจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลงานเรื่อง “การออกแบบลายจักสานเพื่อสร้างเป็นลายอัตลักษณ์ของกลุ่ม” ลวดลายผลึกน้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (KPRUMS OTOP) และยกระดับสู่สังคมดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน กลุ่มจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2564 และเพื่อเป็นการคุ้มครองลายที่ได้จาการศึกษาวิจัย จึงได้ทำการขอจดสิทธิบัตรลายดังกล่าว ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข

ผู้เขียนข่าว