นักศึกษาโปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม อบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชน ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ

นักศึกษาโปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม อบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชน ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ

นักศึกษาโปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม อบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชน ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นผู้จัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้กับเยาวชนและนักศึกษา เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน อีกทั้งเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ นำไปใช้หารายได้เสริมระหว่างการศึกษา

อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช

ผู้เขียนข่าว