ขอสำรวจความประสงค์ของบัณฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ขอสำรวจความประสงค์ของบัณฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2565 นั้น

ความดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และกิจกรรมถ่ายภาพร่วมกันระหว่างบัณฑิต ผู้ปกครอง/ครอบครัว และคณาจารย์ โดยมีกำหนดจัดในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำหนดการดังนี้ (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )

 • 08.00 น. – 08.30 น. : ลงทะเบียน
 • 08.31 น. – 10.30 น. : ถ่ายภาพบัณฑิต ผู้ปกครอง/ครอบครัว และคณาจารย์ บริเวณลานถ่ายภาพ ชั้น 1
  • ชุดที่ 1 บัณฑิตกับคณาจารย์ 
  • ชุดที่ 2 บัณฑิต ครอบครัว/ผู้ปกครองและคณาจารย์
 • 10.45 น.. : พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
  • ผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี
  • พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตดีเด่นทั้งระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ
  • ถ่ายภาพรวม
 • 12.00 น. : เสร็จสิ้นกิจกรรม

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการจัดงานครั้งนี้ งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จึงขอความอนุเคราะห์บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กรอกข้อมูลผ่านแบบสำรวจความประสงค์ของบัณฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ตามสถานที่และกำหนดการข้างต้น (คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ) โดยเปิดรับข้อมูลตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565

Link สำหรับตอบแบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต

หมายเหต:

 • บัณฑิตแต่งกายด้วยชุดครุยที่ใช้ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 • ทุกกิจกรรมสามารถเชิญผู้ปกครองหรือครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดีเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม
 • กิจกรรมที่จะจัดขึ้นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 23-25 ธ.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ***
 • ติดต่อการจัดซื้อชุดครุยได้ที่ นายวีระ วนาเจริญเขต โทร. 085-606-7049
 • สอบถามรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่ อาจารย์ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ โทรศัพท์ 081-4425487 หรือ นายวีระ วนาเจริญเขต โทร. 085-606-7049

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการจัดงานแสดงความยินดีครั้งที่ผ่านมา