กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ รัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ รัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้มีการจัดสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ รัฐประศาสนศาสตร์ ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 80 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสร้างความรักสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อให้นักศึกษาเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และความเคารพกันในหมู่คณะ โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอล แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน

อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข

ผู้เขียนข่าว