สำรวจความประสงค์ของบัณฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีพ.ศ. 2566

สำรวจความประสงค์ของบัณฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีพ.ศ. 2566

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563-2564 (คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่ นั้น (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ความดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะมีการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และกิจกรรมถ่ายภาพร่วมกันระหว่างบัณฑิต ผู้ปกครอง/ครอบครัว และคณาจารย์ โดยมีกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำหนดการดังนี้ (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )

 • 08.30 น. – 09.00 น. : 
  • บัณฑิตและผู้ติดตามลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลที่หน้าห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติลงทะเบียน
 • 09.01 น. – 09.30 น. : 
  • กล่าวต้อนรับ พิธีแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่่บัณฑิตดีเด่น 
   • บัณฑิตดีเด่นระดับโปรแกรมวิชาจำนวน 2 คน
   • บัณฑิตดีเด่นระดับคณะจำนวน 2 คน
   • บัณฑิตทุกคนถ่ายภาพร่วมกัน
 • 09.31 น. – 12.00 น. : 
  • ถ่ายภาพรวม บัณฑิต ผู้ปกครอง/ครอบครัว และคณาจารย์ถ่ายภาพร่วมกัน
   • ชุดที่ 1 บัณฑิตกับคณาจารย์
   • ชุดที่ 2 บัณฑิต ผู้ปกครอง/ครอบครัว/ผู้ติดตาม และคณาจารย์
   • ลำดับการถ่ายภาพ
    • 1) รัฐประศาสนศาสตร์
    • 2) การจัดการโลจิสติกส์
    • 3) การบัญชี
    • 4) การจัดการทั่วไป
    • 5) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
    • 6) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 12.00 น. : เสร็จสิ้นกิจกรรม

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการจัดงานครั้งนี้ งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จึงขอความอนุเคราะห์บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กรอกข้อมูลผ่านแบบสำรวจความประสงค์ของบัณฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ตามสถานที่และกำหนดการข้างต้น (คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ) โดยเปิดรับข้อมูลตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2566

Link สำหรับตอบแบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต

หมายเหต:

 • บัณฑิตแต่งกายด้วยชุดครุยที่ใช้ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 • ทุกกิจกรรมสามารถเชิญผู้ปกครองหรือครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดีเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม
 • กิจกรรมที่จะจัดขึ้นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 10-11 ธ.ค. 66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ***
 • ติดต่อการจัดซื้อชุดครุยได้ที่ นายวีระ วนาเจริญเขต โทร. 085-606-7049
 • สอบถามรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่ นายวีระ วนาเจริญเขต โทร. 085-606-7049 หรือ อาจารย์ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ โทรศัพท์ 081-4425487

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการจัดงานแสดงความยินดีครั้งที่ผ่านมา

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
ผู้เขียนข่าว