โปรแกรม​วิชาการ​บัญชี​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​ แม่สอด​ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้กับนักศึกษา​ภาค​กศ.บป.​

โปรแกรม​วิชาการ​บัญชี​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​ แม่สอด​ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้กับนักศึกษา​ภาค​กศ.บป.​

เมื่อวันที่​ 24-26 กุมภาพันธ์ ​2567 โปรแกรม​วิชาการ​บัญชี​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​ แม่สอด​ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้กับนักศึกษา​ภาค​กศ.บป.​ ณ​ บริษัท น้ำตาล​นครเพชร  ​จำกัด​ และสวนนงนุช​ จ.ชลบุรี​ เพื่อศึกษา​กระบวนการผลิต​ การบันทึกบัญชี​ ธุรกิจ​การนำเข้าส่งออก​ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู

ผู้เขียนข่าว