ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “KPRUMS Big Cleaning Day เอี่ยมสะอาด ปราศจากพาหะนำโรค”

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “KPRUMS Big Cleaning Day เอี่ยมสะอาด ปราศจากพาหะนำโรค”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “KPRUMS Big Cleaning Day เอี่ยมสะอาด ปราศจากพาหะนำโรค” โดยมีวัตุประสงค์เพื่อดำเนินการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น น่าเรียน เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และนางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์  พร้อมทั้งนายดวงดี ทองคูณคณาลาภ อธิบายรวมถึงสาธิตวิธีการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นพาหะนำโรค (มูลนกพิราบ) และนำบุคลากรลงมือกำจัดสิ่งปฏิกูลบริเวณระเบียงอาคารชั้น 2 ,3 ,5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

นายปัณณวัชร์ โพธิรังสีฤทธิ์

ผู้เขียนข่าว