อาจารย์สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน

 

 

อาจารย์สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

ชื่อ-สกุล (ไทย): นางสาวสิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน  

ชื่อ-สกุล (Eng): Miss Sirichanyawan Kaewsasaen  

ตำแหน่งทางวิชาการ:  

ประเภทบุคลากร: อาจารย์  

สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน:  

 

ติดต่อ

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –