อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์

 

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ชื่อ-สกุล (ไทย): นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์  

ชื่อ-สกุล (Eng): Mr ‎-  

ตำแหน่งทางวิชาการ:  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชี่ยวชาญการบริหารจัดการคลังสินค้า  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาการจัดการโลจีสติกส์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพรเกียรติ (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562 แล้ววันนี้!!

%d bloggers like this: