ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว

 

<

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายวางแผนและวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ชื่อ-สกุล (ไทย): นายอดิเรก ฟั่นเขียว  

ชื่อ-สกุล (Eng): Mr ‎-  

ตำแหน่งทางวิชาการ: /strong> 

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: การวางแผนและการวิจัย  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพรเกียรติ (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562 แล้ววันนี้!!