ระเบียบและขั้นตอนการสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์

 
 
 


หากพบการทุจริตในการสอบ ปรับตกในทันที !!!

 
ห้ามนำข้อสอบออกจากห้องสอบ โดยเด็ดขาด !!!
 
หากมีข้อสงสัยให้สอบถามกรรมการผู้คุมสอบเท่านั้น
 

การดาวน์โหลดข้อสอบ

1.ให้นักศึกษาเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบได้ที่ maesot.kpru.ac.th เลือกเมนูสำหรับนักศึกษา -> ระบบสอบมาตรฐานฯ คอมพิวเตอร์

 

 

2.ให้นักศึกษาเลือกที่ปุ่มเข้าห้องสอบ

 

 

3.ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบตามชุดข้อสอบของตนเอง

 

 

4.ให้นักศึกษาใส่รหัสผ่านสำหรับเข้าห้องสอบลงในช่อง

 

 

5.เมื่อเข้าห้องสอบแล้วจะพบปุ่มสำหรับดาวน์โหลดข้อสอบและส่งข้อสอบ

 

 

การส่งข้อสอบ

1.ให้นักศึกษาเลือกไปที่ส่งข้อสอบ

 

2.ให้นักศึกษาเลือกห้องสอบและชุดข้อสอบของตนเองให้ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนเลือก !!!

 

 

3.ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วย username และ password ชุดเดียวกับสำหรับเข้าอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ

 

 

4.ให้นักศึกษาใส่รหัสลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการส่งข้อสอบ โดยใช้รหัสลงทะเบียนจากหน้าจอหน้าห้องสอบ

 

 

5.ให้นักศึกษากดไปที่ คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งข้อสอบมาตรฐานฯ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ x เพื่อส่งข้อสอบ

 

 

6.ให้นักศึกษาเลือกที่ปุ่ม Add Submission (หากไม่มีปุ่มขึ้นให้กด F5)

 

 

7.ให้นักศึกษา นำไฟล์ที่ต้องการส่งลากมาวางในพื้นที่ดังภาพ แล้วกดปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

 

8.เมื่อส่งไฟล์ข้อสอบเสร็จสิ้นจะขึ้นหน้าจอ ดังภาพ