รายชื่อผู้สมัครการประกวดธิดาจำแลง ราชภัฏ-หนองบัว งานราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง ครั้งที่ 10

 

รายชื่อผู้สมัครการประกวดธิดาจำแลง ราชภัฏ-หนองบัว

งานราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง ครั้งที่ 10 "ไหว้สา มหานที สืบสานวิถี วัฒนธรรมพื้นถิ่น"

ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562

ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (บริเวณเวทีดิน)

 

ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด ชื่อเล่น เบอร์โทรศัพท์
1
คุณวรัชญา นนทรัตน์
น้องหมู
088-409-78xx
2
คุณมาดาริน
น้องอาร์ม
083-448-50xx
3
คุณภิญญาพัชญ์ อมรโชติไพศาล
น้องโยเย
087-851-12xx
4
คุณศิรภัสสร เรือนอ้าย
น้องปอย
096-663-11xx
5
คุณวชิรญาณ์ คายสี
น้องปอย
062-491-03xx
6
คุณพีรดา ปัทมาวรกุล
น้องแพรวไหม
095-76792xx
7
คุณตรีทิพย์ธาดา มนัสสา
น้องจาร์มี่
062-31068xx

 


ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้!!