ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร อีกทั้งรัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันดังกล่าว เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  จึงขอร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “ราชภัฏ” อันแปลความได้ว่า “คนของพระราชา”  และยังทรงพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน อันเป็นสิริมหามงคลยิ่งสำหรับชาวราชภัฏและพสกนิกรชาวไทย

ความดังกล่าวข้างต้น งานศิลปวัฒนธรรม และงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีรายละเอียดกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

เวลา รายการ หมายเหตุ
07.30 น. พร้อมกันบริเวณห้องประชุมรัตนมณี ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ
08.00 น. ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
08.09 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ขึ้นนั่งที่อาสน์สงฆ์
ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ประธานฯ จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
พระสงฆ์ให้ศีลและสวดพระพุทธมนต์
ประธานฯ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรและนักศึกษา ถวายเครื่องไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนา
ประธานฯ และผู้ร่วมพิธี กรวดน้ำ รับพร และกราบลาพระรัตนตรัย
ประธานฯ และผู้ร่วมพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
ประธานฯ และผู้ร่วมพิธี ตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ประธานฯ​ และผู้ร่วมพิธี เข้าแถวบริเวณหน้าเวทีชั่วคราว (บริเวณลานจอดรถ หน้าอาคารสิรินธร)
ประธานฯ ถวายพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
ประธานฯ กล่าวราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประธานฯ นำเหล่าบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ถวายบังคม
เสร็จพิธี

การแต่งกาย:

  • ผู้บริหารและบุคลากร แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีเหลือง หรือเสื้อสีเหลืองราชภัฏน้อมพลี
  • นักศึกษาและศิษย์เก่า แต่งกายด้วยเสื้อคอปกสีเหลือง

%d bloggers like this: