ระบบสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์

 

ปฏิทินการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563

📅 เดือนตุลาคม 2563 (รอบ 1)

รับสมัครวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563

กำหนดสอบ
12 ตุลาคม 2563 (ตรวจสอบรายชื่อ…ที่นี่)
⏰ เดือนตุลาคม 2563 (รอบ 1)

สอบวันที่ 12 ตุลาคม 2563

ประกาศผลสอบ
19 ตุลาคม 2563 (ตรวจสอบผลสอบ…ที่นี่)
📅 เดือนตุลาคม 2563 (รอบ 2)

รับสมัครวันที่ 5-22 ตุลาคม 2563

กำหนดสอบ
28 ตุลาคม 2563 (ตรวจสอบรายชื่อ…ที่นี่)

 


 

 


เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 แล้ววันนี้!!