ระบบสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์

 

ปฏิทินการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563

 

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 9 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
2 2 – 18 พฤศจิกายน 2563 22 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
3 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 7 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
4 30 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2563 21 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563
5 4 – 5 มกราคม 2564 5 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 11 มกราคม 2564
6 4 – 21 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564 27 มกราคม 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564

 

** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จึงขอ เลื่อนการจัดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 6 และ 27 มกราคม 2564 ไปในเดือนถัดไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดตามแนวทางที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกำหนด และเป็นไปตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่กำหนดให้พื้นที่จังหวัดตากเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 


 

 


เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 แล้ววันนี้!!