ระบบสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์

 

ปฏิทินการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

📅 เดือนสิงหาคม 2562

สอบวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ประกาศผลสอบ
16 กันยายน 2562 (ตรวจสอบผล…ที่นี่ )
📅 เดือนตุลาคม 2562

รับสมัครวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

กำหนดสอบ
30-31 ตุลาคม 2562 (ตรวจสอบรายชื่อ…ที่นี่ )
📅 เดือนพฤศจิกายน

– พฤศจิกายน 2562

กำหนดสอบ
– พฤศจิกายน 2562

 


 

 

 


 

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 แล้ววันนี้!!