ระบบสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์

 

ปฏิทินการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564

 


ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 23 – 25 พฤศจิกายน 2564 29 พฤศจิกายน 2564 1 ธันวาคม 2564 7 ธันวาคม 2564
2 7 – 9 ธันวาคม 2564 13 ธันวาคม 2564 15 ธันวาคม 2564 20 ธันวาคม 2564
3 21 – 23 ธันวาคม 2564 27 ธันวาคม 2564 29 ธันวาคม 2564 3 มกราคม 2565

 


 


เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้!!