ระบบสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์

 

ปฏิทินการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563

 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 8 กุมภาพันธ์ 2564 10 กุมภาพันธ์ 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
2 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564 1 มีนาคม 2564
3 1 – 4 มีนาคม 2564 8 มีนาคม 2564 10 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
4 22 – 25 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 5 เมษายน 2564
5 7 – 8 เมษายน 2564 8 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564 19 เมษายน 2564

 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 9 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
2 2 – 18 พฤศจิกายน 2563 22 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
3 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 7 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
4 30 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2563 21 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563
5 4 – 5 มกราคม 2564 5 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 11 มกราคม 2564
6 4 – 21 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564 27 มกราคม 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564

 


เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้!!