ระบบสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์

 

ปฏิทินการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564

 


ประจำเดือน มีนาคม 2565 (รอบสุดท้ายของปีการศึกษา 2564)

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 1 – 3 มีนาคม 2565 7 มีนาคม 2565 9 มีนาคม 2565 14 มีนาคม 2565
2 22-24 มีนาคม 2565 28 มีนาคม 2565 30 มีนาคม 2565 4 เมษายน 2565
3 4-5 เมษายน 2565 7 เมษายน 2565 8 เมษายน 2565 19 เมษายน 2565

 

หมายเหตุ ประกาศเลื่อนสอบคอมฯ รอบวันที่ 9 มีนาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร ทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ จึงมีมติให้เลื่อนการจัดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ออกไปก่อน

 


ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 4 – 6 มกราคม 2565 10 มกราคม 2565 12 มกราคม 2565 17 มกราคม 2565
2 18 – 20 มกราคม 2565 24 มกราคม 2565 26 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565
3 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 7 กุมภาพันธ์ 2565 9 กุมภาพันธ์ 2565 14 กุมภาพันธ์ 2565
4 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 23 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

หมายเหตุ ประกาศเลื่อนสอบคอมฯ รอบวันที่ 12 มกราคม 2565 เนื่องจากมีประกาศของทางมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19
(อ่านประกาศ คลิ๊ก !)

 

ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 23 – 25 พฤศจิกายน 2564 29 พฤศจิกายน 2564 1 ธันวาคม 2564 7 ธันวาคม 2564
2 7 – 9 ธันวาคม 2564 13 ธันวาคม 2564 15 ธันวาคม 2564 20 ธันวาคม 2564
3 21 – 23 ธันวาคม 2564 27 ธันวาคม 2564 29 ธันวาคม 2564 3 มกราคม 2565

 


 


เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้!!