ระบบสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์

ปฏิทินการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565


ภาคเรียนที่ 2/2565

ประจำเดือนมกราคม 2566 (ปีการศึกษา 2565)

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 4-5 มกราคม 2566 9 มกราคม 2566 11 มกราคม 2566 16 มกราคม 2566
2 17-19 มกราคม 2566 23 มกราคม 2566 25 มกราคม 2566 30 มกราคม 2566

ประจำเดือนธันวาคม 2565(ปีการศึกษา 2565)

**เดือนธันวาคม 2565 เปิดสอบเพียงรอบเดียวเท่านั้น เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 29-30 พฤศจิกายน 2565 6 ธันวาคม 2565 7 ธันวาคม 2565 12 ธันวาคม 2565

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ปีการศึกษา 2565)

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 15-17 พฤศจิกายน 2565 21 พฤศจิกายน 2565 23 พฤศจิกายน 2565 28 พฤศจิกายน 2565

ภาคเรียนที่ 1/2565

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ปีการศึกษา 2565)

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 27-28 กันยายน 2565 3 ตุลาคม 2565 5 ตุลาคม 2565 10 ตุลาคม 2565
2 11-12 ตุลาคม 2565 17 ตุลาคม 2565 19 ตุลาคม 2565 25 ตุลาคม 2565


ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน 2565 (ปีการศึกษา 2565)

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 26-28 กรกฎาคม 2565 1 สิงหาคม 2565 10 สิงหาคม 2565 15 สิงหาคม 2565
2 16-18 สิงหาคม 2565 22 สิงหาคม 2565 24 สิงหาคม 2565 29 สิงหาคม 2565
3 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 5 กันยายน 2565 7 กันยายน 2565 12 กันยายน 2565
4 13-15 กันยายน 2565 19 กันยายน 2565 21 กันยายน 2565 26 กันยายน 2565


ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ปีการศึกษา 2565)

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 28-30 มิถุนายน 2565 4 กรกฎาคม 2565 6 กรกฎาคม 2565 11 กรกฎาคม 2565
2 12-14 กรกฎาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565 20 กรกฎาคม 2565 25 กรกฎาคม 2565


ประจำเดือน มีนาคม 2565 (รอบสุดท้ายของปีการศึกษา 2564)

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 1 – 3 มีนาคม 2565 7 มีนาคม 2565 9 มีนาคม 2565 14 มีนาคม 2565
2 22-24 มีนาคม 2565 28 มีนาคม 2565 30 มีนาคม 2565 4 เมษายน 2565
3 4-5 เมษายน 2565 7 เมษายน 2565 8 เมษายน 2565 19 เมษายน 2565

หมายเหตุ ประกาศเลื่อนสอบคอมฯ รอบวันที่ 9 มีนาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร ทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ จึงมีมติให้เลื่อนการจัดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ออกไปก่อน


ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 4 – 6 มกราคม 2565 10 มกราคม 2565 12 มกราคม 2565 17 มกราคม 2565
2 18 – 20 มกราคม 2565 24 มกราคม 2565 26 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565
3 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 7 กุมภาพันธ์ 2565 9 กุมภาพันธ์ 2565 14 กุมภาพันธ์ 2565
4 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 23 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ ประกาศเลื่อนสอบคอมฯ รอบวันที่ 12 มกราคม 2565 เนื่องจากมีประกาศของทางมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19
(อ่านประกาศ คลิ๊ก !)