ระบบสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์

 

ปฏิทินการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

📅 เดือนพฤศจิกายน 2562

สอบวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผลสอบ
16 ธันวาคม 2562 (ตรวจผลการสอบ…ที่นี่)
📅 เดือนธันวาคม 2562

รับสมัครวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562

กำหนดสอบ
24 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบรายชื่อ…ที่นี่)
📅 เดือน มกราคม 2563

สอบวันที่ 29 มกราคม 2563

ประกาศผลสอบ
16 กุมภาพันธ์ 2563 (ตรวจผลการสอบ…ที่นี่)

 


 

 


เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 แล้ววันนี้!!