ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะเปิดให้บริการศูนย์กีฬาในร่มสำหรับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)