ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดร่วมกับกองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่กุ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ อาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลแม่กุ (อาคารใหม่)

จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการสร้างสื่อ Infographic

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

ส่งใบสมัครได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่กุ (อาคารใหม่ชั้น 2 ) และห้องสมุดชุมชนเทศบาลตำบลแม่กุ (อาคารใหม่ชั้นล่าง)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่กุ

โทร 055-583030 ต่อ 114

โทร 098-3010257 (ผู้ดูแลศูนย์ ICT เทศบาลตำบลแม่กุ)

หรือ กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่กุ

โทร 055-583030 ต่อ 102