มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ของนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ตามการคัดเลือกระบบ TCAS ซึ่งจะแบ่งเป็น 5 รอบด้วยกัน คือ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน การรับตรงร่วมกัน การรับแบบแอดมิชชั่น และการรับตรงแบบอิสระ โดยรับรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงเวลาประมาณ 14.00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มี 8 โปรแกรมวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจีสติกส์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา และโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันนี้มีผู้ปกครองนำบุตรหลานทยอยเข้ามารายงานตัวตลอดทั้งวัน

  


%d bloggers like this: