คู่มือการใช้ “Kahoot ในการจัดการเรียนการสอน” ฉบับภาษาอังกฤษ

คู่มือการใช้ “Kahoot ในการจัดการเรียนการสอน” ฉบับภาษาอังกฤษ

กลุ่มข่าว :องค์ความรู้

คู่มือการใช้ “Kahoot ในการจัดการเรียนการสอน”

 

 
What-is-Kahoot

( ดาวน์โหลดที่นี่ )

ขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์สันติ คู่กระสังข์