ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

 

ภาพกิจกรรม

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้กับชุมชนบ้านห้วยหินฝนและชุมชนบ้านพะกา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 20 คน ในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นผลมาจากการสนองพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น และในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนอีกด้วย

 

QR CODE

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
ผู้เขียนข่าว