ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดฝึกอบรมการเลี้ยงกบ

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดฝึกอบรมการเลี้ยงกบ

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดฝึกอบรมการเลี้ยงกบ

 

ภาพกิจกรรม

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดฝึกอบรมการเลี้ยงกบให้กับชุมชนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 20 คน ในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นผลมาจากการสนองพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น และในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชนอีกด้วย

 

QR CODE

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
ผู้เขียนข่าว