ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นผู้แทนส่งมอบไก่พันธุ์ไข่ให้กับชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นผู้แทนส่งมอบไก่พันธุ์ไข่ให้กับชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่

เป็นผู้แทนส่งมอบไก่พันธุ์ไข่ให้กับชุมชน

 

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ และนายภูริวัจน์ ยอดคำ จากศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นผู้แทนโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบไก่พันธุ์ไข่ให้การราษฎรที่ผ่านการอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ในหมู่บ้านพะกาและหมู่บ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งจำนวนไก่พันธุ์ไข่ที่ส่งมอบในครั้งนี้มีจำนวนประมาณ 100 ตัว