ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าอบรมในงาน MAESOT LOGISTICS PROFESSIONAL 2018

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าอบรมในงาน MAESOT LOGISTICS PROFESSIONAL 2018

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าอบรม

MAESOT LOGISTICS PROFESSIONAL 2018

 

QR CODE

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าอบรมในงาน MAESOT LOGISTICS PROFESSIONAL 2018 ในหัวข้อเรื่อง “การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1” วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
วิทยากรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
1. คุณเกียรติพงษ์ สันตะบุตร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
2. คุณธนาศักดิ์ เสนคำ ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท ดีอีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, อนุกรรมการสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
3. คุณสมรวม มงคลแก้ว หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ ยานยนต์และก่อสร้าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน
อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
นอกจากนั้น ยังเปิดรับสมัครผู้สนใจรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 ฟรี จำนวน 20 คน หลังเสร็จสิ้นการอบรม (โดยจะทำการทดสอบในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

 

QR CODE

 

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี โทรศัพท์ 0643539429
อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา โทรศัพท์ 0817856291

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่
http://goo.gl/JuAsyN