มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดออกแบบ “EV BUS Innovation Design Contest 2018”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดออกแบบ “EV BUS Innovation Design Contest 2018”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลชมเชย

การประกวดออกแบบ “EV BUS Innovation Design Contest 2018”

 

QR CODE

 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม CO-113 Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับ นายพีระศักดิ์ อัสมิมานะ และนายมิตรภาพ พงษานิตย นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การประกวดออกแบบ “EV BUS Innovation Design Contest 2018” และได้รับรางวัลชมเชย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา เป็นผู้ควบคุมทีม การประกวดจัดขึ้นโดยบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด (ในกลุ่มโชคนำชัย) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา และประชาชนจากทั่วประเทศ เนื่องจากทุกผลงานล้วนมีความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบผลงานได้ดี ทีมที่เข้ารอบทั้งหมด 8 ทีมสุดท้าย มีดังนี้

1.ชื่อผลงาน : EV-EF
จากคุณอวิโรธน์ ฉมาเมธากุล
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.ชื่อผลงาน : EFV
จากทีม SU Automotive
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3.ชื่อผลงาน C-EV ORCA
จากทีม INDAAUTO
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

4.ชื่อผลงาน : MINIVET BUS
จากทีม : HYPE
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5.ชื่อผลงาน : BLUELINE
จากคุณปัญญชน พรหมสาขา ณ สกลนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.ชื่อผลงาน : Ant in the city
จากคุณอัสรอฟ ลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7.ชื่อผลงาน: Volkaghini Bus
จากทีม Idea
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด)

8.ชื่อผลงาน : BEV
จากทีม BEV
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

QR CODE

ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา
ผู้เขียนข่าว 


%d bloggers like this: