รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ “Startup Idea to Startup 2019” โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ “Startup Idea to Startup 2019” โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่
สู่การเป็นผู้ประกอบการ “Startup Idea to Startup 2019”

 

 

เส้นทางสู่การเริ่มต้นบนเวที Startup ระดับประเทศ ของน้องๆ นักศึกษา มรภ.กำแพงเพชร มาถึงแล้วครับ กับ Startup Thailand League 2019 เข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเรา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup Idea to Startup 2019” จัดโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมรัตนอาภา โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจากเหล่าบรรดา Startup ที่ผ่านเวทีมาอย่างมากมาย อาทิเช่น
1. คุณชลณัฏฐ์ พูนชัฏากาญจน์ CEO บริษัท ดอง ซุง กิ อินโนเวชั่น จำกัด
2. คุณปรีดี โรจน์ภิญโญ Managing Director บริษัท P4Digital Group จำกัด
3. คุณสุชัทสร เจตสุภาพงษา Art Director บริษัท P4Digital Group จำกัด
4. คุณพลอยพิชชา บุญทวีพิทักษ์ CEO บริษัท Petinsurerance จำกัด
และเหล่าบรรดาโค้ชอีกมากมาย
งานนี้น้องๆ พกความตั้งใจมาอย่างเดียว ทีมโค้ชและวิทยากรพร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาไอเดียให้อย่างเต็มที่ โดย 6-8 กุมภาพันธ์นี้จะทำให้น้องๆ มรภ.กำแพงเพชร ได้ปล่อยพลังทางความคิด ความรู้และความสามารถกันอย่างเต็มที่ โดยการโค้ชของทีมโค้ชที่มีความรู้ความสามารถแถวหน้าของเมืองไทย และทีมคณาจารย์ พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรของเรา
สนใจสมัครได้ที่
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.กำแพงเพชร (อาคาร KPRU Cafe เก่า)
หรือโทรศัพท์ 081-6079171
 

QR CODE

ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา
ผู้เขียนข่าว