ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬา งานนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด “Next Step New Start” ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬา งานนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด “Next Step New Start” ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดงานนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด “Next Step New Start” ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการของโปรแกรมวิชาและหน่วยงานต่างๆ แล้ว ยังได้มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย

 1. การประกวดร้องเพลงภาษาพม่า
 2. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาพม่า
 3. การแข่งขัน “Logistics PUBG Battler”
 4. การแข่งขันตอบปัญหา “A Math คณิตคิดไว”
 5. การประกวดสวนจำลอง ภายใต้หัวข้อ “สวนของพ่อ”
 6. การแข่งขันตอบปัญหา “เยาวชนไทยกับประชาธิปไตย 4.0”
 7. การแข่งขันสร้างและตัดต่อคลิปวีดีโอในรูปแบบอินโฟกราฟิก
 8. การแข่งขันตอบปัญหา “ความรู้เบื้องต้นการบริหารการเงินส่วนบุคคล”
 9. การแข่งขัน KPRUMS ICT Challenge 2019: การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010
 10. การประกวดผลงาน Youtube ภายใต้หัวข้อ “กิน-เที่ยว-เล่นแถวบ้าน สไตล์ Youtuber”
 11. การแข่งขันฟุตซอล “Futsal Survival of The Fittest”

การจัดการแข่งขันข้างต้น มีโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดตากเข้าร่วมกันแข่งขันทั้งสิ้น 13 โรงเรียน (ผู้เข้าแข่งขันรวม 267 คน) จำแนกตามอำเภอ ดังนี้

 • อำเภอเมือง จำนวน 2 โรงเรียน
  • โรงเรียนตากพิทยาคม (แข่งขัน 1 รายการ จำนวนผู้เข้าแข่งขันรวม 6 คน)
  • โรงเรียนผดุงปัญญา (แข่งขัน 6 รายการ จำนวนผู้เข้าแข่งขันรวม 18 คน)
 • อำเภออุ้มผาง จำนวน 1 โรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านกล้อทอ (แข่งขัน 5 รายการ จำนวนผู้เข้าแข่งขันรวม 22 คน)
 • อำเภอพบพระ จำนวน 2 โรงเรียน
  • โรงเรียนพบพระวิทยาคม (แข่งขัน 3 รายการ จำนวนผู้เข้าแข่งขันรวม 16 คน)
  • โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 (แข่งขัน 6 รายการ จำนวนผู้เข้าแข่งขันรวม 25 คน)
 • อำเภอแม่สอด จำนวน 6 โรงเรียน
  • โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แข่งขัน 10 รายการ จำนวนผู้เข้าแข่งขันรวม 65 คน)
  • โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว (แข่งขัน 2 รายการ จำนวนผู้เข้าแข่งขันรวม 16 คน)
  • โรงเรียนแม่กุวิทยาคม (แข่งขัน 3 รายการ จำนวนผู้เข้าแข่งขันรวม 22 คน)
  • โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม (แข่งขัน 6 รายการ จำนวนผู้เข้าแข่งขันรวม 17 คน)
  • โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) (แข่งขัน 7 รายการ จำนวนผู้เข้าแข่งขันรวม 24 คน)
  • โรงเรียนสรรพวิทยาคม (แข่งขัน 2 รายการ จำนวนผู้เข้าแข่งขันรวม 5 คน)
 • อำเภอแม่ระมาด จำนวน 2 โรงเรียน
  • โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม (แข่งขัน 5 รายการ จำนวนผู้เข้าแข่งขันรวม 25 คน)
  • โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม (แข่งขัน 2 รายการ จำนวนผู้เข้าแข่งขันรวม 6 คน)

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬา มีดังนี้ (หรือคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

nextstepnewstart-result-1


น.ส.ภชิสา ปัทมภูวนนท์ (ผู้สรุปผลการแข่งขัน)
ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ (ผู้เขียนข่าว)