พิธีเปิดกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานการตลาดในสถานประกอบการ โดยโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

พิธีเปิดกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานการตลาดในสถานประกอบการ โดยโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

พิธีเปิดกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานการตลาดในสถานประกอบการ โดยโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

 

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบ WIL “กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานการตลาดในสถานประกอบการ” เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้กระบวนการในการทำงานในสถานประกอบการและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากคุณพิมพ์พร ดีเดชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทองอินทร์ ทีจี จำกัด ศูนย์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ในเครือของบริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยแลนด์ ในการร่วมจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานการตลาดในสถานประกอบการ ในระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 9 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และบริษัท ทองอินทร์ ทีจี จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม