สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย “เยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุ่ง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย “เยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุ่ง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย
“ค่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุ่ง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ตราสัญลักษณ์สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด
QR CODE
QR CODE

สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตลอดจนภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าค่ายภาคฤดูร้อน “ค่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุ่ง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยรับสมัครนักเรียน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นละ 30 คน สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 25 มีนาคม 2562 

“ค่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุ่ง” มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2562 ณ แม่สอดมูลนิธีสามัคคีการกุศล จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกเทคนิคการร้องเพลง ฝึกการเป็นแดนเซอร์จากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย และประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงโล่พร้อมเงินรางวัล ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ

  • ผู้สมัครจะต้องเตรียมเพลงลูกทุ่ง 1 เพลง ในรอบคัดเลือก
  • วันที่ 30 มีนาคม 2562 ถึง 1 เมษายน 2562 เป็นการฝึกอบรม และจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับน้องๆ ที่เข้าค่าย
  • วันที่ 2 เมษายน 2562 น้องๆ ที่ผ่านการเข้าค่ายประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

สามารถส่งใบสมัครได้ที่
ห้องประชุมแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล
เลขที่ 87 ซอยการไฟฟ้าแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 081-3248934 นางอลิสา ปัญญาเทพ
โทรศัพท์ 081-0441535 นายอรรถพร จันตา