กิจกรรมปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

กิจกรรมปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

กิจกรรมปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมีนักเรียนชั้น ม.5 ห้องเรียน SMAT เข้าร่วมจำนวน 24 คน ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

 


 


%d bloggers like this: