ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ 2)

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ 2)

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ 2)

 

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ รอบพิเศษ ช่วงที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2/2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 (ที่ยังสอบไม่ผ่าน)

สมัคร ได้ตั้งที่วันนี้ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
กำหนดสอบ วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
หากนักศึกษาต้องการสมัครสอบเสริมฯ (ตัวเก่า)
สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ โทร. 090-3644-313