โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันทักษะประจำปี 2562 M1 NISSAN SKILL MASTERS 2019

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันทักษะประจำปี 2562 M1 NISSAN SKILL MASTERS 2019

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันทักษะประจำปี 2562
“M1 NISSAN SKILL MASTERS 2019”
ณ เอ็มวัน นิสสัน (แม่สอด) บริษัทสยามนิสสันแม่สอด จำกัด สำนักงานใหญ่ อ.แม่สอด จ.ตาก

 

 

อาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมชมกิจกรรม กิจกรรมแข่งขันทักษะประจำปี 2562 M1 NISSAN SKILL MASTERS 2019 เพิ่มเติมศักยภาพและทักษะบุคลากร ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ เอ็มวัน นิสสัน (แม่สอด) บริษัทสยามนิสสันแม่สอด จำกัด สำนักงานใหญ่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยภายในงานมีกิจกรรม การจัดแสดงกระบวนการบริหารงานภายในของบริษัทหลากหลายภาคส่วน กิจกรรม เอ็มวัน ประชันความเป็นเลิศ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้มีทักษะสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่ยึดลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะ 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านดีเทลลิ่ง-ด้านลูกค้าสมัพันธ์-ด้านที่ปรึกษาการขาย-ด้านที่ปรึกษางานบริการ-ด้านที่ปรึกษาอะไหล่และช่างเทคนิคอีกทั้งภายในงานยังมีการให้แนะนำกระบวนการภายในต่างๆ ของบริษัทจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมพาชมกิจกรรมภายในงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักศึกษาโปรแกรมการจัดการทั่วไปและผู้ที่สนใจ อีกด้วย

 

QR CODE

อาจารย์ธนัชพร หาได้
ผู้เขียนข่าว