มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับทั่วไป

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับทั่วไป จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (สาขาภาคเหนือ)
อบรม ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์สมรวม มงคลแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ โทร. 084 609 4083