โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ ประจำปี 2562

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ ประจำปี 2562

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ ประจำปี 2562

 

 

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านการเรียนการสอน สาขาอาชีพ แผนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงมุมมองในการพัฒนาโปรแกรมวิชา เช่น การให้บริการข้อมูลข่าวสารกับผู้ปกครอง การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของนักศึกษา การบริการวิชาการชุมชนในด้านโลจิสติกส์ และฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของนักศึกษาต่อในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562 ห้องประชุมรตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด