โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต จัดกิจกรรมที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต จัดกิจกรรมที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

กิจกรรมที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(Logistics and Supply Chain Consultant)

 

 

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต จัดกิจกรรมที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อสร้างบุคลากรและเครือข่ายที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 6-10 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด