งานศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งานศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งานศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ได้จัดกิจกรรมสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

 

วันที่ 4 กันยายน 2562 งานศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีผู้เช้าสอบในกิจกรรมดังกล่าว 92 คน และมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมเข้าสอบจำนวน 8 คนโดยมีคณะกรรมการผู้ควบคุมการสอบจากศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสอบการณ์ในการสอบ TOEIC และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป
การสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับสากล โดยมีเนื้อหาการสอบแบ่งออกเป็นสองทักษะคือ ทักษะการฟัง และทักษะการอ่าน ผู้ผลสอบ TOEIC นั้นผู้สอบสามารถสามารถนำผลคะแนนไปใช้ในการสมัครงานในส่วนราชการและเอกชน