มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ส่งมอบงานวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมวง สำหรับกลุ่มฮักนะแม่กาษา” เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ส่งมอบงานวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมวง สำหรับกลุ่มฮักนะแม่กาษา” เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ส่งมอบงานวิจัย
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมวง สำหรับกลุ่มฮักนะแม่กาษา”
เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ทีมงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมวง สำหรับกลุ่มฮักนะแม่กาษา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยคณาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบงานวิจัยให้แก่ตัวแทนกลุ่มฮักนะแม่กาษา เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยการวิจัยประกอบไปด้วย การพัฒนาสูตรขนมวงเพื่อให้อยู่ได้นาน และเป็นขนมเพื่อสุขภาพตอบโจทย์ความต้องการของคนรักสุขภาพในปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ทั้งแบบซองและแบบกล่อง และการคำนวณต้นทุนและผลตอบแทนจากการพัฒนา ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยจะได้นำเสนอเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

QR CODE

ผศ.พรรษพร เครือวงษ์
ผู้เขียนข่าว