มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำนักศึกษาชมรมจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ผู้เสียสละจังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำนักศึกษาชมรมจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ผู้เสียสละจังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำนักศึกษาชมรมจิตอาสา
ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
พัฒนาทำความสะอาด บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ผู้เสียสละจังหวัดตาก

 

 

ในวันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายปรีชา สอนแวว ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นำจิตอาสาในชุมชนบ้านหนองบัว จำนวน 20 คน และอาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำนักศึกษาชมรมจิตอาสา จำนวน 52 คน รวม 72 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ทำความสะอาด ปัดกวาดลาน ตัดหญ้า และกำจัดวัชพืช เก็บเศษขยะบริเวณรอบ บริเวรโดยรอบอนุสาวรีย์ผู้เสียสละจังหวัดตาก
แน่นอนว่าการเสียสละทำความดีนั้น เริ่มได้ที่ตัวเรา ก่อนจะขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสุดท้ายส่งผลให้ภาพรวม ซึ่งก็คือประเทศของเรานั้นมีความสุข เหมือนกับจิตอาสากลุ่มนี้ ที่ได้ใช้เวลาว่างออกมาทำประโยชน์เพื่อสังคม หลังจากที่จิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์กันเสร็จแล้ว นายปรีชา สอนแวว ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวได้จัดเตรียมน้ำดื่ม ดูแลจิตอาสาเป็นอย่างดี เพราะทุกๆ การให้ ทำให้จิตใจของเราสูงขึ้น
สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประกาศเปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ)