ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมงานกิจกรรม ชวนพ่อแม่เกี่ยวข้าว ชม ชิลล์ @ดอนแก้ว

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมงานกิจกรรม ชวนพ่อแม่เกี่ยวข้าว ชม ชิลล์ @ดอนแก้ว

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
ร่วมงานกิจกรรม ชวนพ่อแม่เกี่ยวข้าว ชม ชิลล์ @ดอนแก้ว

 

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ทีมงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมกิจกรรมชวนพ่อแม่เกี่ยวข้าว ชม ชิลล์ @ ดอนแก้ว ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก