ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครูและนักเรียนโรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครูและนักเรียนโรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครูและนักเรียนโรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครูและนักเรียนโรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 130 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยมี ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กล่าวต้อนรับ และทีมงานของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การทำสบู่ น้ำยาล้างจาน ปุ๋ยหมัก และพลังงานทดแทน เป็นต้น เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนสามารถที่จะนำไปใช้ในโรงเรียนหรือครอบครัวได้